Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viamalinowowa malinowowa
9006 9313
Reposted from777727772 777727772 viamalinowowa malinowowa
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaanorexianervosa anorexianervosa

January 18 2018

9476 4508 510
Reposted fromrichardth richardth vianikotyna nikotyna
Reposted fromFlau Flau viabarock barock
9842 6474 510
Reposted from777727772 777727772 viadotknij dotknij
7607 6eeb 510

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viadotknij dotknij

January 16 2018

I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu, bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasoko soko
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viayouaresonaive youaresonaive
4185 53d8

December 03 2017

tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

December 01 2017

8083 d1b3 510
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl