Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2018

1504 7c46
Reposted fromtheolicious theolicious viasouxie souxie
4236 0fa7 510
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabarock barock
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viasentymentalna sentymentalna
Żyjemy w dziwnych czasach. W czasach, w których zanikają zasady i wartości. Nagle okazuje się, że facet, który siedzi na kanapie lub żłopie kolejne piwo z kolegami pod sklepem, który nie potrafi ruszyć dupy, żeby zrobić cokolwiek jest normalny, a ten który dba o swój dom i rodzinę jest tym dziwnym.  
Jeśli kochasz rozmawiać ze swoją kobietą to dla wielu znaczy, że coś jest z Tobą nie tak. Jeśli zabierasz ją na spacer, rower, tenisa lub łyżwy to znaczy, że jesteś dziecinny. Jednak grając cały dzień na konsoli wcale taki nie jesteś. Jeśli potrafisz przyznać się do błędu to znaczy, że jesteś słaby. Jeśli kobieta ma zasady i szacunek do siebie to na pewno jest feministką lub samotną idiotką. Jeśli próbuje rozmawiać, prosi o wspólny czas i obecność, bo zależy jej na was to jest wariatką lub „wymyśla“.   
Jeśli ktoś z nas woli spędzić czas przy książce lub dobrej kawie i rozmowie z kimś bliskim, zamiast iść do klubu to znaczy, że jest nudny. Ludzi spełniających swoje marzenia lub pasję uznaje się za niepoważnych. Zaś tych, którzy nie mają nic więcej prócz pieniędzy nazywa się bogatymi.
  Jeśli chcesz przeżyć całe swoje życie tylko z jedną osobą, którą kochasz – bez zdrad, romansów, wiecznych dramatów i flirtów to ponoć nigdy nie poznasz smaku życia. Nie rozumiem tego świata. Popieprzone to wszystko…
— Rafał Wicijowski
3473 a0e6 510
Reposted fromretro-girl retro-girl viamieszu mieszu
7057 ca3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 15 2018

4516 9865 510
Reposted fromnutt nutt viabarock barock
8914 7572 510
Reposted from4777727772 4777727772 viaszpaqus szpaqus
3126 7546
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
7106 d514
6425 e32c

and what is your type, exactly?

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasentymentalna sentymentalna
4109 b34e 510
Reposted fromtosiaa tosiaa viasentymentalna sentymentalna
7565 f9cc
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viasentymentalna sentymentalna

May 06 2018

2110 74c0 510
Reposted fromholymoly holymoly viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl