Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 
— Wisława Szymborska
Reposted byirmelinfridays-karmanotyourstrawberrypomrukilaterspodprzykrywkapauzanicciekawegoSkydelanvacannesjamaicanbeatdupidaydeepintheheartabsolutelyfuckingnotahuramazdaSkydelansatyratrapmktoryprzezylpogoyouaresonaivetogether-forevervouktrue-lovejunior13malinowowakatieeeeimpressionantepodkreslajmnieinerte

January 05 2019

9525 fcce 510
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viasentymentalna sentymentalna

December 30 2018

Reposted frombluuu bluuu viasoko soko

Hotel Grande Bretagne, Athens


wish list?

Reposted frommr-absentia mr-absentia viasoko soko
2129 6c5c 510
Reposted fromczajnikq czajnikq viasoko soko
-Jak zwykle świetnie wyglądasz.
-Dziękuję-odparłam bezmyślnie. (...)
-I cudownie pachniesz-dodał Patch.
-To się nazywa prysznic- odparłam zapatrzona w przestrzeń, ale gdy nie zareagował odwróciłam się do niego.
-Mydło, szampon. Ciepła woda.
-Nagość. Czuję sprawę.
— Becca Fitzpatrick – Szeptem
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7325 d0a2 510

Reposted fromiblameyou iblameyou viaelewinea elewinea
6840 ce1a 510
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelewinea elewinea
1126 cdcc 510
Remember me?
Reposted from4777727772 4777727772 viaelewinea elewinea
7232 87c1


zapach lis­tu stworzo­ny z zas­tygniętych uczuć drżącej ręki,
 pot­ra­fi wy­konać naj­lep­szą  inha­lację wspomnień.
Reposted fromzenibyja zenibyja
1646 9c11 510
Reposted fromkrzysk krzysk viasentymentalna sentymentalna
8747 78d8 510
Reposted from4777727772 4777727772 viapalina palina

December 29 2018

Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl