Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

9413 cf6b 510
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacreure creure
1348 3f76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiks wiks
4594 3702 510
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawiks wiks
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
9123 3692 510
Reposted frompiehus piehus viawiks wiks
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
6092 41de
Reposted fromursa-major ursa-major viadunkellicht dunkellicht
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
8989 796d 510
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaolewka olewka
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks
rozmawiajcie ze sobą.   zawsze.  nie tylko o pierdołach. nie bójcie się zadawać pytań o przyszłość. o wzajemną wizję związku. o to co złe, trudne i boli. w przeciwnym wypadku kiedyś może być za późno i zostanie wam tylko żal.
— ja żałuję.
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiks wiks
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks

July 29 2018

0114 b773 510

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaunmadebeds unmadebeds
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra

July 16 2018

Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl